Igehirdetés Sikos Gábor temetésén

Hitélet
Ezt mondja Isten: Íme, tenyerembe véstelek bele. (Ézsaiás próféta könyve 49,16a) 
Gyászoló gyülekezet! Szeretett testvéreim Jézusban!
Nincsen válaszom. Nem tudom, hogy egy 28 éves fiatalnak miért kell meghalnia. Nem tudom megmondani, logikailag megindokolni, hogy miért kell most Gábor koporsója körül állnunk.
Nincsen válaszom.
De van hitem.

 

Van hitem abban az Istenben, aki az előbb hallott ézsaiási igében ezt mondja: „Íme, tenyerembe véstelek bele.” Károli Gáspár ezt így fordította: „Markomba metszettelek.”

Értjük ezt egyfelől úgy, hogy Isten egyen-egyenként beleírta a nevünket a tenyerébe, sőt fájdalmat okozva belevésett, belemetszett bennünket a tenyerébe, hogy mindig a figyelme középpontjában legyünk. De értjük úgy is ezt a bibliai igeverset, hogy Isten Jézus kezébe szegekkel véste bele, hogy mennyire szeret bennünket. Az Atyaisten és a Fiúisten is vállalta a keresztfára való felszegezést, és az ezzel járó kínhalált, csak hogy nekünk szabadítónk lehessen. Jézus kezébe így az van vésve, hogy halálosan szeret bennünket Isten. Meghalt, hogy nekünk a feltámadás és az örök élet lehessen a részünk.

Amikor a feltámadásról van szó, arról a focit ismerők és szeretők körében könnyebb beszélni. Amikor 28 évvel ezelőtt Gábor megszületett, elkezdődött életének első félideje. 28 évig játszott rajta. Sok csapattársa volt közben. Óvodástársak, iskolatársak, kollégák, barátok, és persze végig a család és a rokonság. 28 évnyi játék után véget ért az első félidő. Nem bírta tovább a szíve a megterhelést.

Amikor most majd áldással lebocsátjuk testét az anyaföldbe, elkezdődik a két félidő közti szünet. Nem tudjuk majd, hogy meddig fog tartani, csak azt, hogy a történelem utolsó napja lesz ez. Amikor pedig ez eljön, eljön újra Jézus is, aki minden elhunytat feltámaszt majd. Addigra az ősök és Gábor mellett mi is ott leszünk majd. A feltámadáskor elkezdődik majd a második félidő. Ennek már soha nem lesz vége. Ez azonban nem teher, hanem boldogság lesz. Nem lesz ott már fáradtság, betegség vagy halál. Akik életükben elfogadják Jézust Megváltójuknak, azok így focizhatnak majd tovább a második félidőben. Akik nem, azok örök halálra támadnak majd fel.

A tét nem kevés. Gábort azonban úgy helyezzük el a két félidő közti pihenésre, hogy még életében, az intenzív osztályon, megkapta Isten végtelen hatalmú áldását erre az útra. Pihenő testét is így helyezzük el szeretett falujának földjébe. Ámen.

Pethő Judit lelkész

 
IWIW megosztásFacebookTwitter